Diákműhelyek

Funkcionális nyelvészeti diákműhely

A diákműhely egyik fő célkitűzése, hogy a nyelvészet iránt nyitott hallgatókat megismertesse a funkcionális nyelvszemlélettel, annak legfőbb alapvetéseivel, illetve hogy az egyetemi órákon szerzett ismereteket tovább mélyítse. A műhelymegbeszélések során a résztvevők különböző nyelvi jelenségek részletes megvitatása révén gyakorlatot szerezhetnek a nyelvészeti kérdések megfogalmazásában és megválaszolásában, elsajátíthatják a nyelvről való tudományos gondolkodást.

A Funkcionális nyelvészeti diákműhelyben fontosnak tartjuk, hogy a résztvevőknek minél több támogatást nyújtsunk egyéni kutatásaik megvalósításában, tökéletesítésében. Ennek a segítségnyújtásnak a legfontosabb eszköze a műhelytagok által írt dolgozatok rendszeres közös megbeszélése. Az egymás szövegeihez fűzött építő jellegű kritikai megjegyzések, kiegészítések, javaslatok segítségével a műhelytagok munkái tovább csiszolódnak, és szakdolgozatként, OTDK-pályamunkaként vagy publikációra szánt kéziratként leadható írásművekké érnek.

A műhelytagok számára lehetőséget biztosítunk arra is, hogy önálló kutatási eredményeiket lektorált online folyóiratban tegyék közzé. A Funkcionális nyelvészeti diákműhely 2012 óta működő online folyóirata az Ösvények címet viseli, ahol nagy és kis tanulmányok, recenziók, illetve rövidebb terjedelmű tudományos szövegek, ún. „kis színes” írások publikációjára is lehetőség van.

A diákműhely a DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ alá tartozik.

Elérhetőségek

Műhelytitkárok:
Pomázi Bence (pomazi.bence@gmail.com)
Roskó Mira (mirarozsa@gmail.com)

Tudományos referens:
Soós Anna (soos.anna30@gmail.com)

A műhely Facebook-oldala

Tagok

Vezető tanár: Kugler Nóra

 • Bajzát Tímea
 • Ballagó Júlia
 • Hauber Kitti
 • Havasi Zsuzsanna
 • Kopcsák Róbert
 • Kovács Emese
 • Mayer Péter
 • Pomázi Bence
 • Prótár Noémi
 • Roskó Mira
 • Soós Anna
 • Szilák Flóra
 • Szlávich Eszter
 • Turcsik Bíborka
 • Zimányi Mária