Doktori képzés

Doktori képzés

NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A doktori iskola a következő intézeteket integrálja a képzésben: Angol-Amerikai Intézet, Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, Germanisztikai Intézet, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Orientalisztikai Intézet, Ókortudományi Intézet, Romansztikai Intézet, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Távol-Keleti Intézet. 

A doktori iskola tudományos műhely is: a doktoranduszok nem csupán előadásokat hallgatnak, vagy meghatározott munkákról referálnak, hanem önálló, de mégis (főképp kezdetben) irányított tudományos tevékenységet (rövidebb lélegzetű közlemények, recenziók írása) folytatnak. Ezeket a munkákat a program résztvevői megvitatják, s az ilyen vitaalkalmakra a többi program oktatóit és hallgatóit is meghívják. A tudományos műhely jelleget erősíti az is, hogy az egyes programok meghatározott mértékig átjárhatóak, szellemiségét a nyelvtudomány egységének gondolata hatja át. Általánosan kötelező minden programban az illető filológiába való bevezetés, valamint általános-, illetve elméleti nyelvészeti ismeretek hallgatása. Ezt követik azok a szűkebb szakstúdiumok, amelyek a disszertáció témájába vágnak.

A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE 

Dr. Tolcsvai Nagy Gábor akadémikus, egyetemi tanár

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
E-mail: tolcsvai.nagy.gabor@btk.elte.hu

OKTATÁSI PROGRAMOK 

 • alkalmazott nyelvészet (vezetője: Dr. Gósy Mária DSc, egyetemi tanár)
 • angol nyelvészet (vezetője: Dr. Törkenczy Miklós DSc, egyetemi tanár)
 • arabisztika (vezetője: Dr. Ormos István PhD, egyetemi tanár)
 • elméleti nyelvészet (vezetője: Dr. Bánréti Zoltán CSc, habilitált egyetemi docens)
 • fordítástudomány (vezetője: Dr. Klaudy Kinga DSc, professor emeritus)
 • germanisztika (vezetője: Dr. Manherz Károly CSc, professor emeritus)
 • indológia (vezetője: Dr. Ittzés Máté PhD, habilitált egyetemi docens)
 • iranisztika (vezetője: Dr. Szántó Iván PhD, habilitált egyetemi docens)
 • japanológia (vezetője: Dr. Bartos Huba PhD, egyetemi docens)
 • koreanisztika (vezetője: Dr. Birtalan Ágnes CSc, egyetemi tanár)
 • magyar nyelvészet (vezetője: Dr. Tolcsvai Nagy Gábor MHAS, egyetemi tanár)
 • mongolisztika (vezetője: Dr. Birtalan Ágnes CSc, egyetemi tanár)
 • ókortudomány (vezetője: Dr. Déri Balázs PhD, egyetemi tanár)
 • orosz nyelvészet (vezetője: Dr. Zoltán András DSc, professor emeritus)
 • romanisztika (vezetője: Dr. Giampaolo Salvi DSc, egyetemi tanár)
 • sinológia (vezetője: Dr. Hamar Imre DSc, egyetemi tanár)
 • szláv nyelvtudomány (vezetője: Dr. Banczerowski Janusz DSc, professor emeritus)
 • interkulturális nyelvészet (vezetője: Dr. Brdar-Szabó Rita , habilitált egyetemi docens)
 • turkológia (vezetője: Dr. Vásáry István CMHAS, professor emeritus)
 • uráli nyelvészet és nyelvek (vezetője: Dr. Havas Ferenc DSc, professor emeritus)

Magyar nyelvészet doktori program (vezetője: Dr. Tolcsvai Nagy Gábor MHAS, egyetemi tanár)

Alprogram

Vezetője 

A vezető doktori adatlapja

Kognitív nyelvészet

Tátrai Szilárd

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=9653

Leíró nyelvészet

Kugler Nóra

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=9654

Névtan

Farkas Tamás

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=9088

Nyelvtörténet

Juhász Dezső

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=5583

Szociolingvisztika

Bodó Csanád

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=19468

A DOKTORI ISKOLA TITKÁRSÁGA 

Marlyin Mónika

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel: 485 52 00 / 5457
E-mail: marlyin.monika@btk.elte.hu

A DOKTORI ISKOLAI TANÁCS TAGJAI 

Elnök: 

Dr. Tolcsvai Nagy Gábor akadémikus, egyetemi tanár, a Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője

Titkár: 

Dr. Déri Balázs egyetemi tanár, PhD

Tagok:

Dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár, CSc.
Dr. Gósy Mária egyetemi tanár, DSc.
Dr. Hamar Imre egyetemi tanár, CSc.
Dr. Juhász Dezső egyetemi tanár, CSc.
Dr. Komlósiné Dr. Knipf Erzsébet egyetemi tanár, DSc.

Dokumentumok