2021.09.27.
A Mai Magyar Nyelvi Tanszék nyilatkozata

A Mai Magyar Nyelvi Tanszék nyilatkozata a Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottságának támogatásáról

Az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének szakmai közössége egyetért a Magyar Nyelvőr folyóirat szerkesztőbizottságának állásfoglalásával, és tanszékünk támogatja azt a kezdeményezést, hogy a folyóirat alapítói joga a folyóirat befogadására kész ELTE BTK-hoz kerüljön, mivel így látja biztosítva a folyóirat folytonosságának szakmai garanciáit. A tanszék munkatársai szakmai és erkölcsi támogatásukról biztosítják az állásfoglalást megfogalmazó szerkesztőbizottságot.

 

Adamikné Jászó Anna ny. egyetemi tanár, szerkesztőbizottsági tag

Antalné Szabó Ágnes egyetemi docens

Bartha Csilla egyetemi docens

Gonda Zsuzsa egyetemi adjunktus

Grétsy László professor emeritus, szerkesztőbizottsági tag

Haader Lea ny. egyetemi docens

Kardosné Balogh Judit egyetemi docens

Keszler Borbála professor emeritus, felelős szerkesztő

Kugler Nóra egyetemi docens

Laczkó Krisztina egyetemi docens, szerkesztő

Lengyel Klára egyetemi docens

Palágyi László egyetemi tanársegéd

Raátz Judit főiskolai docens

Simon Gábor egyetemi adjunktus

Tátrai Szilárd tanszékvezető egyetemi docens, szerkesztőbizottsági tag

Tolcsvai Nagy Gábor egyetemi tanár, szerkesztőbizottsági tag

 

A nyilatkozattal egyetértő, a Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottságának törekvéseit támogató további magyar nyelvészeti tanszékek (frissítve 2021. 10. 26.):

 

ELTE BTK MNYFI Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék

ELTE BTK MNYFI Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék 

ELTE BTK MNYFI Finnugor Tanszék

ELTE BDPK Magyar Nyelvtudományi Tanszék és Magyar Irodalomtudományi Tanszék

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék

Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet