A Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottságának állásfoglalása

2021.09.24.
A Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottságának állásfoglalása
A Magyar Nyelvőr, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának a folyóirata az elmúlt időszakban válságos helyzetbe került.

A szerkesztőbizottság 2021 nyarán értesült arról, hogy a folyóirat alapítói joga a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságához került, a felelős szerkesztő és a szerkesztőbizottság tudta és jóváhagyása nélkül. Az új alapító megkeresésünkig nem vette fel a kapcsolatot a felelős szerkesztővel és a szerkesztőbizottsággal, ugyanakkor a felelős szerkesztő leváltása és a szerkesztőbizottság átalakítása irányába tett lépéseket. Ez a körülmény megnehezítette az egy év múlva 150 éves, folyamatos megjelenésű, nagy tekintélyű, nemzetközi minősítés szerint Q2 besorolású folyóirat működését, bizonytalanná tette a szerkesztés munkálatait.

A Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottsága a jelen helyzetben szükségesnek tartja az alábbiak megfogalmazását és nyilvánosságra hozatalát.

A Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottsága elkötelezett

  • a folyóirat eddigi szakmai irányultságának, színvonalának és akadémiai kötődésének megtartásában;
  • a magyar nyelv és más nyelvek új kutatási eredményeinek lektorált (blind peer reviewed) közlésében;
  • a közölt tanulmányok autentikus nyelvészeti alapjainak a megtartásában;
  • a folyóirat hagyományos tematikájának (például nyelvpedagógia, népnyelvi vizsgálatok, nyelvművelés, nyelvi tervezés) megjelenítésében;
  • irányzattól független, a különböző tudományos nyelvészeti iskolákra nyitott szerkesztési elvek követésében.

A Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottsága a jelen helyzetben kinyilvánítja a felelős szerkesztő és a szerkesztőbizottság szakmai és morális legitimitását, a szerkesztőség tagjainak egymás iránti szolidaritását, amelyet az elmúlt 150 esztendőnyi akadémiai, szakmai múlt támaszt alá. A Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottsága elvárja, hogy a folyóirat alapítói jogával jelenleg rendelkező intézmény ennek a szakmai és morális alapnak megfelelően cselekedjen: a folyóirat jövőjének biztosítása érdekében, a szerkesztőbizottság állásfoglalásának megfelelően a folyóirat alapítói jogáról mondjon le, és ezeket azt ELTE BTK mint alapító részére adja át.

Annak érdekében, hogy a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának elnöke, aki határozott kérésünket eddig elutasította, láthassa, az alapítói jogok átadását megcélzó kérésünknek valódi szakmai és morális alapja van, a szerkesztőbizottság ehhez a Magyar Nyelvőrrel szoros kapcsolatban lévő szakmai közösségeknek (köztük az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának, I. Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának, Nyelvtudományi Bizottságának, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének, benne a Mai Magyar Nyelvi Tanszékének, a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányának, valamint további nyelvtudományi műhelyeknek) a szakmai támogatását kéri. Továbbá a folyóirat minden szerzőjét, lektorát, olvasóját is arra kérjük, hogy támogassa a kialakult válságos helyzet általunk javasolt megnyugtató rendezését.

Budapest, 2021. szeptember 24.

A Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottsága:
Keszler Borbála felelős szerkesztő s. k.
Adamikné Jászó Anna s. k.
Gósy Mária s. k.
Grétsy László s. k.
Heltainé Nagy Erzsébet s. k.
Laczkó Krisztina s. k.
Tátrai Szilárd s. k.
Tolcsvai Nagy Gábor s. k.