Személyjelölés, poétika, korpusz konferencia

2022.11.05.
Személyjelölés, poétika, korpusz konferencia

Az ELTE BTK MNYFI Mai Magyar Nyelvi Tanszéke és az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ Stíluskutató csoportja az ELTE BTK TI Digitális Bölcsészet Tanszékével és a Magyar Nyelvtudományi Társasággal együttműködve konferenciát rendez Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 9. Személyjelölés, korpusz, poétika címmel.

A konferencia időpontja: 2022. november 10–11.

Helyszíne: ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 4/A, Kari tanácsterem

A konferencia fő célja, hogy a magyar nyelvre összpontosítva elméletileg, módszertanilag, illetőleg empirikusan megalapozott leírását kezdeményezze a lírai diskurzusok személyjelölő konstrukcióinak, és erre alapozva bemutassa, hogy ezek a konstrukciók hogyan járulnak hozzá a lírai diskurzusok poétikusságához.

A konferencia alapfeltevése, hogy a lírai diskurzusokban a személyjelölő konstrukciók sajátos, műnem- és műfajspecifikus mintázatokat alkotnak, amelyek lényegi szerepet kapnak a poétikai hatás létrejöttében. A szisztematikus mintázatok feltérképezéséhez és a poétikai hatás vizsgálatához ugyanakkor fontosnak tartja e személyjelölő megoldások általánosabb grammatikai feltérképezését is, akár a morfológia, akár a szintaxis, akár a szövegtan felől.

A konferencia a személyjelölés nyelvi jellemzőit és poétikai jelentőségét többféle forrásra (introspekcióra alapozott és szoftveres kvalitatív elemzésekre, korpuszépítésre és kvantitatív adatfeldolgozásra, kísérletes módszerekkel gyűjtött adatokra) támaszkodva kívánja feltérképezni, de kiemelten kezeli a korpuszalapú vizsgálatokat. Elméleti szempontból is nyitott kíván lenni, de azt sem szeretné elfedni, hogy témakijelölését a kognitív nyelvészet, azon belül a kognitív poétika belátásai motiválták.

A konferencia kimondottan interdiszciplináris vállalkozás, láthatóvá és egymással kapcsolatba hozhatóvá kívánja tenni azokat a különböző kérdezői pozíciókat, azokat a különböző elméleti belátásokat és módszertani eljárásokat, amelyek a lírai diskurzusok személyjelölő konstrukcióinak poétikai vizsgálata kapcsán relevánsnak mutatkoznak a nyelvészetben, illetőleg az irodalomtudományban.

A részletes program és absztraktfüzet itt érhető el:

MEGHÍVÓ PROGRAMMAL

ABSZTRAKTFÜZET