Nyilatkozat a Magyar Nyelvőr ügyében

2022.02.03.
Nyilatkozat a Magyar Nyelvőr ügyében

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának elnöke, Arató Balázs a Magyar Nyelvőr alapítója képviseletében tájékoztatta a Magyar Nyelvőr korábban már leváltott felelős szerkesztőjét és a szerkesztőbizottság tagjait, hogy 2022. február 1-jétől a folyóirat felelős szerkesztője Balázs Géza.

Arató Balázs alapítói jogait gyakorolva a szerkesztőbizottság tagjai közül felmentette Grétsy Lászlót és Heltainé Nagy Erzsébetet. Irántuk és a korábban leváltott felelős szerkesztő, Keszler Borbála iránt szolidaritásunkat fejezzük ki.

Alulírottak 2022. február 1-jétől nem vállaljuk a szerkesztőbizottsági tagságot, a jelzett dátumtól nem tartozunk felelősséggel a Magyar Nyelvőrben megjelenő tartalmak szakmai minőségéért. Továbbra is fenntartjuk, hogy a Magyar Nyelvőr jogos alapítója a Magyar Tudományos Akadémia, amelynek támogatását reméljük a tulajdon- és kiadói viszonyok rendezésében.

Budapest, 2022. január 24.

Laczkó Krisztina
Tátrai Szilárd
Tolcsvai Nagy Gábor