Balázs Géza Dr.

Balázs Géza Dr.

Telefon/Mellék: (+36 1) 485-5200/5703
Szoba: A/247
E-mail: balazs.geza@gmail.com
Publikációs lista
Doktori adatlap

Fokozatok:
kandidátus, MTA (1991), habilitáció, ELTE (2000)

Egyetemi/ kari / intézeti / tanszéki feladatkör:
Kitüntetési bizottság, tag

Oktatott tárgyak:
alapképzés: Kultúra – kommunikáció – retorika, Általános és alkalmazott nyelvészet, Alkalmazott nyelvészet szeminárium, Kommunikáció szóban és írásban, Médiaismeretek, Online-kommunikáció
mesterképzés: Nyelvészeti alkalmazások, Nyelvi tervezés – nyelvpolitika, Informatika – média – nyelv, Multimedialitás – digitális kommunikáció, Szemiotika
doktori képzés: Nyelvpolitika

Egyéb oktatási tevékenység:
Retorika (összegyetemi továbbképzés)

Kutatási terület(ek):
antropológiai nyelvészet (etnolingvisztika), folklórlingvisztika, néprajz, művelődéstörténet (civilizációtörténet), mai magyar nyelv, folklór és irodalom kapcsolata, szövegtan, nyelvészeti pragmatika, nyelvfilozófia, nyelvpolitika, nyelvstratégia, nyelvművelés, igazságügyi nyelvészet, a nyelv metafizikája

Kutatócsoport vezetése, részvétel kutatócsoportban:
Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport (2000-), Beszédművészet munkacsoport (2021-)

Tíz legfontosabb publikáció:

  1. A művészet és a nyelv születése. Szemiotika. művészetelmélet, antropológiai nyelvészet. Inter--IKU, Bp., 2021.
  2. Nyelvszokások. A nyelvszokások mint szimbolikus nyelvi cselekvések. Inter--IKU, Bp., 2020.
  3. A fenntartható magyar nyelv. Nyelvépítészet – nyelvösszeomlás – nyelvstratégia. Inter--IKU, Bp. 2018.
  4. Az álom nyelve. Álomesemény, álomemlék, álomelbeszélés, álomértelmezés. Inter--IKU, Bp., 2017.
  5. Körbejárt Föld. Kulturális utazások a napsütötte sávban. (Társszerző: Takács Róbert.) ASZ, MNYKNT, Inter, Bp., 2017.
  6. Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe. (Társszerző: Takács Szilvia.) Prea.hu—Pauz-Westermann—Inter, Celldömölk, Bp., 2008.
  7. Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítés. BDF, Szombathely—Inter, Bp., 2007.
  8. „A magyar nyelv elé mozdításáról…” Vitairat a nyelvművelésért. Akadémiai, Bp., 2005.
  9. Magyar nyelvstratégia. MTA, Bp., 2001.
  10. A magyar pálinka. Aula, Bp., 1998.